Mospilan 20 SP, Autentic, Gazelle SP - napraforgó, cukorrépa

Mospilan 20 SP, Autentic, Gazelle SP - napraforgó, cukorrépa

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 200 g/kg acetamiprid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/0035166-2/2024
 • Authorization Level Szükséghelyzeti engedély
 • Expiry Date Apr 4 – Aug 1, 2024
 • Customer Sumi Agro Hungary Kft
 • Holder Nippon Soda Co. Ltd
 • Holder's domestic representative Sumi Agro Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Sumi Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Nippon Soda
 • Formulation vízoldható por (SP)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 500 g,1 kg, 2 kg, 5 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 1000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Mospilan 20 SP
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m, légi kezelés esetén 100 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet. A nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m, légi kezelés esetén 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H361d
  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for agricultural Workers munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-04-10 10:43