Neem Azal T/S

Neem Azal T/S

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 10 g/l azadirachtin

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/4878-1/2012.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date May 31, 2025
 • Holder Trifolio-M GmbH
 • Holder's domestic representative Biocont Magyarország Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Biocont Magyarország Kft.
 • Manufacturer Trifolio-M GmbH
 • Formulation emulgeálható koncentrátum (EC)
 • Distribution Category II. kategória, III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging III. kat.: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 1 liter; II. kat.: 2,5 liter, 5 liter, 25 liter, 200 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  Spe 3 - engedély
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől az engedélyokirat táblázatában feltüntetett távolságokban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű