Nemacur 240 CS

Field of Use

 • Fonálféregölő szer

Active Substances

 • 240 g/l fenamifosz

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/7374-1/2011. MgSzH
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Mar 23, 2021
 • Holder AMVAC Netherlands B.V.
 • Grace Period for Traders May 31, 2021
 • Grace Period for Customers Sep 23, 2021

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer AMVAC Netherlands
 • Formulation mikrokapszulás, vizes szuszpenzió (CS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1l, 5l, 20l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 200 és <500 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • R-phrases R 21/22
  Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
  R 50/53
  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
 • S-phrases S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 35
  Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
  S 36/37
  Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű, védőlábbeli