Nissorun 10 WP - szója, cukorrépa

Nissorun 10 WP - szója, cukorrépa

Field of Use

 • Atkaölő szer

Active Substances

 • 100 g/kg hexitiazox

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/0049698-2/2024
 • Authorization Level Szükséghelyzeti engedély
 • Expiry Date Jun 21 – Oct 18, 2024
 • Customer Sumi Agro Hungary Kft.
 • Holder Nisso Chemical Europe GmbH.

General Information

 • Distributor in Hungary Sumi Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Schrim GmbH
 • Formulation nedvesíthető por (WP)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 kg, 500 g, 100 g, 20 g, 4 g

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Nissorun
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől almatermésűek és a komló esetében 25 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 20 m, 75%-os szórófej esetén 15 m védőtávolság szükséges. Egyéb növény kultúrákban a felszíni vizektől 5 m kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezet megtartása szükséges!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P284
  [Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező. gyártó/szállító határozza meg a védőfelszerelést. — a szögletes zárójelek között szereplő szöveg akkor használható, ha a vegyi anyaghoz a felhasználási ponton kiegészítő tájékoztatást mellékelnek, amely kifejti, hogy a biztonságos használat érdekében milyen szellőztetést kell alkalmazni.”
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers légzésvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő, védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-07-03 10:07