Nordox 75 WG

Nordox 75 WG

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 86 m/m% réz(l)oxid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 12417/2002
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date May 31, 2029
 • Holder Nordox Industries AS
 • Holder's domestic representative Adama Hungary Zrt.

General Information

 • Distributor in Hungary Adama Hungary Zrt.
 • Manufacturer Nordox AS
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category I. kategória, III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging III. kat.: 20 g; 200 g; I. kat.: 500 g; 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 25 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 3165 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 50 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P273
  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű