Ovitex

Ovitex

Field of Use

 • Atkaölő szer

Active Substances

 • 817 g/l paraffinolaj

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/246-2/2023
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Dec 31, 2024
 • Holder Certis Belchim B.V.
 • Holder's domestic representative Certis Belchim BV Magyarországi Fióktelepe

General Information

 • Distributor in Hungary Certis Belchim BV
 • Manufacturer Comptoir Commercial des Lubrifiants
 • Formulation emulzióképző koncentrátum (EC)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 L, 20 L, 215 L, 1000 L

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Kifejezetten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Ovitex
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől bogyós gyümölcsűek kultúrában 10 m (50%-os elsodródáscsökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m), almatermésű és csonthéjas kultúrákban, gyümölcsfaiskolákban 90%-os elsodródáscsökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPe 8 - Ovitex
  Méhekre veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H304
  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P301 + P330
  LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-01-18 11:03