Phyton

Phyton

Field of Use

 • Makroszervezet

Active Substances

 • Phytoseiulus persimilis

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/1616-2/2020
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Sep 30, 2030
 • Holder biohelp GmbH
 • Holder's domestic representative Bene László

General Information

 • Distributor in Hungary biohelp GmbH
 • Manufacturer
 • Formulation élő állat
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 100 db, 300 db, 1000 db, 2000 db, 10000 db

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2020-10-08 12:34