Plantline E 4

Plantline E 4

Field of Use

 • Növekedésszabályzó szer

Active Substances

 • 4 V/V% etilén

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/131-2/2018
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Aug 31, 2028
 • Holder Messer Group GmbH.

General Information

 • Distributor in Hungary Messer Hungarogáz Kft.
 • Manufacturer Messer Hungarogáz Kft.
 • Formulation gáz (GA)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 40 liter (150 bar), 50 liter (200 bar)

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 20000 ppmV
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H220
  Rendkívül tűzveszélyes gáz.
  H280
  Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
 • P-phrases P210
  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P377
  Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.
  P381
  Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő (A2B1), védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-08-24 12:04