Polygandron TTP

Polygandron TTP

Field of Use

 • Gombaölő csávázószer

Active Substances

 • 5 x 10^5 oospores/g Pythium oligandrum

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/2860-1/2022
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date 2033-06-01
 • Holder Biopreparáty spol. s.r.o
 • Holder's domestic representative UPL Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary UPL Hungary Kft.
 • Manufacturer Biopreparáty spol. s.r.o.
 • Formulation vízben diszpergálható por, csávázás céljára (WS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 g, 50 g, 100 g, 250 g

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
  SPe 5
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szert teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
  SPe 6
  A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szert!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • Protective Equipment (treatment) félálarc (FFP3), munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment (sowing) félálarc (FFP3), munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-12-16 14:48