Pomax

Pomax

Field of Use

 • Gombaölő permetezőszer

Active Substances

 • 133 g/l fludioxonil, 336 g/l pirimetanil

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/2309-1/2018
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Apr 30, 2028
 • Holder Globachem NV.

General Information

 • Distributor in Hungary UPL Hungary Kft.
 • Manufacturer Globachem N.V.
 • Formulation szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 100 ml, 150ml, 250 ml, 500 ml, 1liter, 2 liter, 3liter, 5liter, 10 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Pomax
  A vízi szervezetek védelme érdekében almatermésűekben 20 m, szamócában 10 m (melyből 10 m növényzettel borított (zárt gyep)), egyéb bogyós gyümölcsűekben 15 m (50%-os elsodródáscsökkentő szórófej egyidejű alkalmazása esetén 10 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-10-25 12:04