Principal

Principal

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 107 g/kg rimszulfuron, 429 g/kg nikoszulfuron

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 02.5/1172/3/2009
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jan 31, 2022
 • Holder DuPont Magyarország Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary DuPont Magyarország Kft.
 • Manufacturer DuPont Int. Op. S.A.
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 90 g; 270 g, 360 g; 450 g

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Mérsékelten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Igen
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Principal
  vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPe 8 - virágzó kult
  Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha (6. típusú), védőszemüveg (3-as jelölésű)
 • Protective Equipment for Applicators védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha (6. típusú), védőszemüveg (3-as jelölésű)
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-03-15 12:06