Pyramid

Pyramid

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 400 g/l pirimetanil

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/1557-1/2023
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Mar 15, 2028
 • Holder Sharda Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Sharda Hungary Kft.
 • Manufacturer Sharda Cropchem Ltd.
 • Formulation szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,25 liter; 0,5 liter;1 liter; 5 liter; 10 liter, 20 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ ttkg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Pyramid
  A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől 15 m (75%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for agricultural Workers munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-07-05 11:56