Rafting SzE - cukorrépa

Rafting SzE - cukorrépa

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 200 g/kg acetamiprid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/326-2/2021
 • Authorization Level Szükséghelyzeti engedély
 • Expiry Date 2021-04-01 - 2021-07-29
 • Customer Sumi Agro Hungary Kft.
 • Holder Nisso Chemical Europe GmbH.

General Information

 • Distributor in Hungary BASF Hungária Kft.
 • Manufacturer Nippon Soda
 • Formulation vízoldható granulátum (SG)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 kg; 1 kg; 0,2 kg; 120 g; 100 g; 50 g; 25 g; 10 g; 5 g; 4 g; 3 g; 2 g

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 1065 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA kissebb, mint 30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Mospilan 20 SG
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől a szántóföldi kultúráknál 5 m, zöldségféléknél, dísznövényeknél 10 m, gyümölcs kultúráknál 40 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! Légi kijuttatás esetén a vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 100 m, a nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P301 + P312
  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P330
  A szájat ki kell öblíteni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-02-26 16:55