RAK 1+2

RAK 1+2

Field of Use

 • Feromon

Active Substances

 • 40 g/kg feromon ((Z)-9-dodekán-1-il acetát), 20 g/kg feromon ((E)7-(Z)9 dodekadienil acetát)

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/4139-2/2013
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Aug 31, 2025
 • Holder BASF Hungária Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary BASF Hungária Kft.
 • Manufacturer BASF S.E.
 • Formulation gőzt kibocsátó szer (VP)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 252/4 (db/tasak/doboz), 252/8 (db/tasak/doboz)

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose nem szükséges
 • Aquatic Use Mérsékelten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H412
  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P401
  A ... -nak/-nek megfelelően tárolandó.
  P501 - települési
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-03-10 09:59