Reactor 360 CS - sárgarépa, gumós zeller, gyökérpetrezselyem, levélpetrezselyem

Reactor 360 CS - sárgarépa, gumós zeller, gyökérpetrezselyem, levélpetrezselyem

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 360 g/l klomazon

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/1005-1/2022
 • Authorization Level Szükséghelyzeti engedély
 • Expiry Date 2022-03-23 - 2022-07-20
 • Customer NÉBIH
 • Holder Cheminova A/S

General Information

 • Distributor in Hungary FMC-Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Cheminova A/S
 • Formulation mikrokapszulás, vizes szuszpenzió (CS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 l; 5 l; 10 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/kg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Reactor 360 CS
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m és más mezőgazdasági kultúráktól 30 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Last updated: 2022-04-14 10:58