Revus

Revus

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 250 g/l mandipropamid

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 02.5/2622/1/2009
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Sep 30, 2028
 • Holder Syngenta Crop Protection AG
 • Holder's domestic representative Syngenta Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Syngenta Kft.
 • Manufacturer Syngenta Crop Protection AG
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 0,25 l, 1l, 5 l, 10 l, 20 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >5000 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H411
  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-10-25 11:07