Sekator OD BG, RO

Sekator OD BG, RO

Field of Use

 • Gyomirtó szer

Active Substances

 • 100 g/l amidoszulfuron, 25 g/l jodoszulfuron-metil-nátrium, 250 g/l mefenpir-dietil

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/1061-4/2018, 04.2/2428-1/2018
 • Authorization Level Párhuzamos engedély
 • Expiry Date Dec 31, 2022
 • Holder Nitrogénművek Vegyipari Zrt.

General Information

 • Distributor in Hungary Nitrogénművek Zrt.
 • Manufacturer Bayer
 • Formulation olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >5000 mg/kg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • R-phrases R 36
  Szemizgató hatású
  R 51/53
  Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
  R 65
  Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
 • S-phrases S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 25
  Kerülni kell a szembejutást.
  S 26
  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
  S 35
  Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  S 62
  Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkalap, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkalap, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-03-25 13:25