SEPIRET 9290 Red

SEPIRET 9290 Red

Field of Use

 • Csávázási segédanyag

Active Substances

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/963-2/2020
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date 2030-05-31
 • Holder BASF AGRO B.V.

General Information

 • Distributor in Hungary BASF Hungária Kft.
 • Manufacturer BASF Agro B.V.
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum (FS)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 25 Kg (20,33 L); 125 Kg (101,63 L); 1000 Kg (813,01 L)

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H351
  Feltehetően rákot okoz .
 • P-phrases P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment (treatment) védőkesztyű, védőruha
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-03-15 12:17