SilicoSec

Field of Use

 • Rovar- és atkaölő szer

Active Substances

 • 1000 g/kg kovaföld

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/0005437-1/2024
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jan 31, 2037
 • Holder Biofa GmbH

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Biofa GmbH
 • Formulation kontakt por (CP)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 2 kg, 15 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P101
  Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét
  P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers félálarc (FFP3), légzésvédő (P3), munkaruha, védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators félálarc (FFP3), légzésvédő (P3), munkaruha, védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-05-22 12:48