SmartFresh

SmartFresh

Field of Use

 • Növekedésszabályzó szer

Active Substances

 • 33 g/kg 1-metil-ciklopropén

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/1953-1/2023
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jul 31, 2035
 • Holder AgroFresh holding France S.A.S

General Information

 • Distributor in Hungary AgroFresh
 • Manufacturer IsleChem
 • Formulation gáznemű hatóanyagot felszabadító termék, vízben oldódó zacskóban (VP)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 2,3 g - 89,3 g

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 5000 mg/kg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 5
  A visszatérést megelőzően a kezelt helyiséget alaposan ki kell szellőztetni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P401
  A ... -nak/-nek megfelelően tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers légzésvédő (A2B1), munkaruha, védőkesztyű, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő (A2B1), munkaruha, védőkesztyű, védőszemüveg