Steward 30 DF

Steward 30 DF

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 30 % indoxakarb

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 46875/2004.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Mar 19, 2022
 • Holder FMC-Agro Hungary Kft.
 • Grace Period for Traders Jul 1, 2022
 • Grace Period for Customers Sep 19, 2022

General Information

 • Distributor in Hungary FMC-Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer FMC International Switzerland Sárl
 • Formulation vízoldható granulátum (SG)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 2 g; 170 g; 510 g

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 687 mg/ttkg
 • Aquatic Use Közepesen veszélyes
 • Dangerous to Bees Mérsékelten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Igen
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Steward 30 DF
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m, légi kezelés esetén 100 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
  SPe 8 - virágzó kult
  Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H302
  Lenyelve ártalmas.
  H371
  Károsíthatja a szerveket .
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P309 + P311
  Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers permetező arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő (FFP2SL), permetező arcvédő, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg