Surround WP - öko zöldborsó

Surround WP - öko zöldborsó

Field of Use

 • Riasztó szer

Active Substances

 • 950 g/kg aluminium-szilikát (kaolin)

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6700/1187-2/2023
 • Authorization Level Szükséghelyzeti engedély
 • Expiry Date May 26 – Sep 22, 2023
 • Customer Hechta Kft.
 • Holder Tessenderlo Kerley, INC.
 • Holder's domestic representative Hechta Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Hechta Kft.
 • Manufacturer Tessenderlo Kerley Inc.
 • Formulation nedvesíthető por (WP)
 • Distribution Category II. kategória, III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 300 g; 600 g; 1 kg; 11,34 kg; 12,5 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Mérsékelten kockázatos
 • Bee-Friendly Technology Igen
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Surround
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!
  SPe 8 - Veszélyes
  Méhekre veszélyes! / Tilos méhek közelében felhasználni! Méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem használható.
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P284
  [Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező. gyártó/szállító határozza meg a védőfelszerelést. — a szögletes zárójelek között szereplő szöveg akkor használható, ha a vegyi anyaghoz a felhasználási ponton kiegészítő tájékoztatást mellékelnek, amely kifejti, hogy a biztonságos használat érdekében milyen szellőztetést kell alkalmazni.”
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers légzésvédő (FFP2SL), légzésvédő (P2)
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő (FFP2SL), légzésvédő (P2)
 • Protective Equipment for agricultural Workers légzésvédő (FFP2SL), légzésvédő (P2)
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-07-07 10:46