T34 Biocontrol

T34 Biocontrol

Field of Use

 • Biológiai gombaölő szer

Active Substances

 • Trichoderma asperellum

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/2074-1/2018
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date May 31, 2029
 • Holder Biocontrol Technologies S.L.
 • Holder's domestic representative Kwizda Agro Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Kwizda Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Biocontrol Technologies S.L.
 • Formulation nedvesíthető por (WP)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 250 g, 500 g, 5 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H317
  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P302 + P352
  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Applicators légzésvédő (EN149 FFP3), védőkesztyű, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-05-22 11:45