Tipo

Tipo

Field of Use

 • Permetezőszer segédanyag

Active Substances

 • 94 % zsírsav-metilészter

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/4283-1/2014
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jul 21, 2024
 • Holder Belchim Crop Protection N.V.
 • Holder's domestic representative Belchim Crop Protection Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Belchim Crop Protection Hungary Kft.
 • Manufacturer Comptoir Commercial des Lubrifiants
 • Formulation emulgeálható koncentrátum (EC)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 l, 2 l, 4 l,5 l, 10 l, 20 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 37
  Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2023-05-09 12:34