Trianum G

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 1,5x10^8 CFU/g Trichoderma harzianum (T22 törzs)

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 04.2/4126-1/2017
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jul 31, 2027
 • Holder Koppert B.V.

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Koppert B.V.
 • Formulation granulátum (GR)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 1 kg, 5 kg, 20 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose > 1,0 x 10^7 CFU/egyed
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-09-09 12:38