Vektafid A/E

Vektafid A/E

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 8,3 g/kg paraffinolaj

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 49182/2000.
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date 2027-12-31
 • Holder Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.

General Information

 • Distributor in Hungary Corax –Bioner Biotechnológiai Zrt.
 • Manufacturer Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.
 • Formulation felhasználásra kész folyadék (AL)
 • Distribution Category III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 0,5 l

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P301 + P310
  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P331
  TILOS hánytatni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Applicators védőkesztyű, védőszemüveg