Vintec

Field of Use

 • Gombaölő permetezőszer

Active Substances

 • 10^13 cfu/kg Trichoderma atroviride (SC1)

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/2876-1/2020
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Jul 6, 2032
 • Holder BI-PA NV.
 • Holder's domestic representative Belchim Crop Protection Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary
 • Manufacturer Bayer CropScience Biologics GmbH
 • Formulation vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Distribution Category II. kategória
 • Allowed in Organic Farming Igen
 • Packaging 50 g, 100 g, 200 g, 2 kg

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Yes

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >2000 mg/ttkg (4.1 × 108 CFU/állat)
 • Aquatic Use Nem jelölésköteles
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 212
  Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-phrases P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers félálarc (FFP3), védőkesztyű
 • Protective Equipment for Applicators félálarc (FFP3), védőkesztyű
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2022-03-10 10:43