Voliam

Voliam

Field of Use

 • Rovarölő szer

Active Substances

 • 200 g/l klorantraniliprol

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/1954-3/2021
 • Authorization Level Alapengedély
 • Expiry Date Nov 30, 2026
 • Holder FMC-Agro Hungary Kft.

General Information

 • Distributor in Hungary Syngenta Kft.
 • Manufacturer FMC International Switzerland Sárl
 • Formulation vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Distribution Category II. kategória, III. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging III. kat: 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, II. kat.: 50 ml, 200 ml, 1 liter, 5 liter.

Allowed in Agri-Environment Farming

 • Restricted

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose >5000 mg/ttkg
 • Aquatic Use Kifejezetten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • S-phrases SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Coragen 20 SC
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől kukorica és burgonya kultúráknál 5 m, almaültetvény esetében 20 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • H-phrases EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-phrases P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2024-06-20 11:31