Yamato - cukorrépa

Yamato - cukorrépa

Field of Use

 • Gombaölő szer

Active Substances

 • 233 g/l tiofanát-metil, 70 g/l tetrakonazol

Specifications for Use

Authorization

 • Authorization Number 6300/143-2/2021
 • Authorization Level Szükséghelyzeti engedély
 • Expiry Date Jun 1 – Sep 28, 2021
 • Customer Sumi Agro Hungary Kft.
 • Holder Sumi Agro Europe Ltd.

General Information

 • Distributor in Hungary Sumi Agro Hungary Kft.
 • Manufacturer Isagro
 • Formulation szuszpoé-emulzió (szilárd részecskék stabil vizes diszperziója) (SE)
 • Distribution Category I. kategória
 • Allowed in Organic Farming Nem
 • Packaging 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 500 liter

Allowed in Agri-Environment Farming

 • No

Other Specific Restrictions

 • Median Lethal Dose 300-2000 mg/kg
 • Aquatic Use Mérsékelten veszélyes
 • Dangerous to Bees Nem jelölésköteles
 • Bee-Friendly Technology Nem
 • R-phrases R 20/22
  Belélegezve és lenyelve ártalmas
  R 43
  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
  R 52/53
  Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
  R 68
  Maradandó egészségkárosodást okozhat
 • S-phrases S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 23
  A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
  S 24
  A bőrrel való érintkezés kerülendő
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 45
  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 10 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • Protective Equipment for Preparers arcvédő (3-as jelölésű), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha (4. típusú), védőszemüveg (3-as jelölésű)
 • Protective Equipment for Applicators arcvédő (3-as jelölésű), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha (4. típusú), védőszemüveg (3-as jelölésű)
Warning

The information contained in this website is for general information purposes only.

Data Sheet updated: 2021-04-15 11:09