Agicote 112 Blue

Agicote 112 Blue

Rendeltetés

 • Csávázási segédanyag

Hatóanyag összetétel

 • 15 m/m% titánium-dioxid, 10 m/m% kék pigment, 0,05 m/m% Benzizotiazolin

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/411-1/2021
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2031. febr. 28.
 • Tulajdonos Aegilops- Applications
 • Tulajdonos hazai képviselője Kamp János

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Aegilops Applications
 • Készítmény gyártó Aegilops- Applications
 • Formuláció vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 200 l, 500 l, 1000 l

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 211
  Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés (csávázás) védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2023-03-21 11:49