Amylo-X

Amylo-X

Rendeltetés

 • Gombaölő permetezőszer

Hatóanyag összetétel

 • 250 g/kg Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747 törzs

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/425-1/2021
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2026. márc. 31.
 • Tulajdonos Mitsui AgriScience International S.A./N.V.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Certis Belchim BV
 • Készítmény gyártó Certis USA, LLC
 • Formuláció vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Forgalmazási kategória II. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 1 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek félálarc (FFP3), védőkesztyű, védőruha
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak félálarc (FFP3), védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2021-08-09 11:01