AppleSmart 3.3 VP

AppleSmart 3.3 VP

Rendeltetés

 • Növekedésszabályzó szer

Hatóanyag összetétel

 • 33 g/kg 1-metil-ciklopropén

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/378-1/2019
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2024. szept. 30.
 • Tulajdonos Innvigo Sp. z o.o.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Innvigo Sp. z o.o.
 • Készítmény gyártó Innvigo Sp. z o.o.
 • Formuláció gőzt kibocsátó szer (VP)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 2,5 g; 3,5 g; 4,9 g; 5,9 g; 8,5 g; 12,9 g; 17,8 g; 24,6 g

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >5000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek légzésvédő (A2B1), védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak légzésvédő (A2B1), védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2022-09-12 13:23