Badge SC

Badge SC

Rendeltetés

 • Gombaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 236,64 g/l réz-hidroxid, 239,36 g/l réz-oxiklorid

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/655-1/2019
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2024. márc. 31.
 • Tulajdonos Gowan Crop Protection Ltd.
 • Tulajdonos hazai képviselője Staphyt Hungary Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Belchim Crop Protection Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó Gowan Crop Protection Ltd.
 • Formuláció vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Forgalmazási kategória II. kategória, III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek III. kat.: 50 ml; 100 ml; II. kat.: 250 ml 1 liter; 3,5 liter; 5 liter; 10 liter; 17,5 liter

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Mérsékelten kockázatos
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 3 - Badge SC
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől az alább feltüntetett távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! Komló: elsodródás csökkentő technológia nélkül: 125 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 100 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 75 m. Almatermésűek, csonthélyasok: elsodródás csökkentő technológia nélkül: 150 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 125 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 100 m. Dísznövények (50 cm növény-magasság alatt): elsodródás csökkentő technológia nélkül: 125 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 75 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 30 m. Dísznövények (50 cm növény-magasság felett): elsodródás csökkentő technológia nélkül: 150 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 125 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 75 m. Szőlő elsodródás csökkentő technológia nélkül: 100 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 75 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 50 m. Burgonya: elsodródás csökkentő technológia nélkül: 125 m; 50%-os elsodródás csökkentő technológiával: 75 m; 75%-os elsodródás csökkentő technológiával: 30 m.
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2023-10-27 12:01