BIOBEST MONTI

Rendeltetés

 • Biológiai rovarölő szer

Hatóanyag összetétel

 • Amblyseius montdorensis

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/2802-2/2020
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2030. szept. 30.
 • Tulajdonos Árpád Biokontroll Kft

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó
 • Készítmény gyártó Biobest NV.
 • Formuláció élő állat
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 250 db atka/ papírtasak; 500 tasak/doboz; 50 000 db atka/ szóróhenger; 125 000 db atka/ szóróvödör

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon)
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H335
  Légúti irritációt okozhat.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P304 + P340
  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P403 + P433
  Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő, védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő, védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2020-10-08 11:35