Blossom Protect - szilva

Blossom Protect - szilva

Rendeltetés

 • Gombaölő permetezőszer

Hatóanyag összetétel

 • 427 g/kg citromsav (B), 500 g/kg Aureobasidium pullulans (A)

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/852-2/2021
 • Engedély típusa Szükséghelyzeti engedély
 • Engedély érvényessége 2021-08-01 - 2021-11-28
 • Ügyfél Nufarm Hungária Kft.
 • Tulajdonos bio-ferm GmbH

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Nufarm Hungária Kft.
 • Készítmény gyártó bio-ferm GmbH
 • Formuláció vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek 1,5 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Blossom Pr
  vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás-csökkentő szórófej alkalmazása mellett 5 m kezeletlen biztonsági övezet megtartása elegendő.
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P260
  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2021-09-10 11:53