Bordói Extra

Bordói Extra

Rendeltetés

 • Gombaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 20 % réz (bordói keverék)

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 02.5/2094/1/2010
 • Engedély típusa Származtatott engedély
 • Engedély érvényessége 2022-12-31
 • Tulajdonos Industrias Químicas del Vallés S.A.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Vetco Continental Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó Industrias Químicas del Vallés S.A.
 • Formuláció nedvesíthető por (WP)
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek 50g, 0,5kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 3243 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • R-mondatok R 22
  Lenyelve ártalmas
  R 50/53
  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
 • S-mondatok S 1/2
  Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
  S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 22
  Az anyag porát nem szabad belélegezni.
  S 23
  A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
  S 24/25
  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
  S 26
  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
  S 28
  Ha az anyag a bőrre kerül, szappannal azonnal le kell mosni.
  S 29/56
  Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét veszélyes- vagy hulladékgyűjtő helyre kell vinni.
  S 3
  Hűvös helyen tartandó!
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 62
  Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 200 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 200 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2022-02-24 12:18