Carpovirusine

Carpovirusine

Rendeltetés

 • Biológiai rovarölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 10^13 db/I Cydia pomonella Granulo Vírus

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 02.5/11051-1/2010.
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2029. ápr. 30.
 • Tulajdonos Arysta LifeScience S.A.S.
 • Tulajdonos hazai képviselője UPL Europe Ltd.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Arysta LifeScience Magyarország Kft.
 • Készítmény gyártó Goemar Laboratories S.A.S.
 • Formuláció vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Forgalmazási kategória II. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek 1 l

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 5 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P333 + P313
  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő, védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő, légzésvédő (FFP2D), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha