Celest Top

Celest Top

Rendeltetés

 • Csávázószer

Hatóanyag összetétel

 • 25 g/l difenokonazol, 25 g/l fludioxonil, 262,5 g/l tiametoxam

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 02.5/371/3/2009
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2020. ápr. 30.
 • Tulajdonos Syngenta A.G.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Syngenta Kft.
 • Készítmény gyártó Syngenta
 • Formuláció vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 5 l, 20 l

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >2000 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Kifejezetten kockázatos
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli (3. védelmi osztályú), védőruha (6. típusú), védőszemüveg (4-es jelölésű)
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak félálarc FFA1P3D (SL), védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli (3. védelmi osztályú), védőruha (6. típusú), védőszemüveg (4-es jelölésű)