Command 48 EC

Command 48 EC

Rendeltetés

 • Gyomirtó szer

Hatóanyag összetétel

 • 480 g/l klomazon

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 15605/2003.
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2027. nov. 15.
 • Tulajdonos FMC Chem. S.p.r.l.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Kwizda Agro Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó FMC Corporation
 • Formuláció emulgeálható koncentrátum (EC)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 200 ml, 1 l

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 1406 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Közepesen veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • R-mondatok R 10
  Kevésbé tűzveszélyes
  R 20/22
  Belélegezve és lenyelve ártalmas
  R 36/37
  Szemizgató hatású, izgatja a légutakat
  R 43
  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
  R 51/53
  Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
  R 65
  Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
  R 66
  Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
 • S-mondatok S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 23
  A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
  S 24
  A bőrrel való érintkezés kerülendő
  S 25
  Kerülni kell a szembejutást.
  S 26
  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 46
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  S 62
  Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - 30 m
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek légzésvédő (FFA1P3SL), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak légzésvédő (FFA1P3SL), védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha