Connex

Connex

Rendeltetés

 • Gyomirtó szer

Hatóanyag összetétel

 • 68 g/kg metszulfuron-metil, 682 g/kg tifenszulfuron-metil

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 02.5/12073-1/2010
 • Engedély típusa Származtatott engedély
 • Engedély érvényessége 2026. nov. 30.
 • Tulajdonos Albaugh TKI d.o.o.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Sumi Agro Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó Rotam Agrochem. Co. Ltd.
 • Formuláció vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 350 g

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 5000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Ergon
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő, védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha (6. típusú), védőszemüveg (3. típusú)
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő, védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha (6. típusú), védőszemüveg (3. típusú)