Cosavet DF Edge

Cosavet DF Edge

Rendeltetés

 • Gombaölő permetezőszer

Hatóanyag összetétel

 • 800 g/kg kén

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/13446-2/2019
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2029. jún. 30.
 • Tulajdonos Sulphur Mills Ltd.
 • Tulajdonos hazai képviselője Kwizda Agro Hungary Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Kwizda Agro Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó Sulphur Mills Ltd.
 • Formuláció vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek 50 g, 500 g, 1 kg, 10 kg, 25 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >5000 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Cosavet Df Edge
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet! A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől almatermésűekben 20 m, csonthéjasokban 10 m, szőlőben, uborkában, paradicsomban 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkesztyű