Dimilin 25 WP

Rendeltetés

 • Rovarölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 250 g/kg diflubenzuron

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 55297/1990
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2021. jan. 31.
 • Tulajdonos Arysta Life Science Registration Ltd.
 • Türelmi idő kereskedőknek 2021. júl. 31.
 • Türelmi idő felhasználóknak 2024. jan. 31.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó
 • Készítmény gyártó Arysta LifeScience
 • Formuláció nedvesíthető por (WP)
 • Forgalmazási kategória II. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 10 g, 500 g, 5 kg, 85 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >10000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Dimilin 25 WP
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m (légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A légi kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek védőkalap, védőkesztyű, védőruha
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkalap, védőkesztyű, védőruha