Flosul

Flosul

Rendeltetés

 • Gombaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 800 g/l kén

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/13225-2/2019
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2029. máj. 31.
 • Tulajdonos SML Limited

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Nufarm Hungária Kft.
 • Készítmény gyártó SML Limited
 • Formuláció szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 liter, 5 liter, 10 liter, 1000 liter

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 5000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Flosul
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet! A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől almatermésűekben 20 m, kajsziban, őszibarackban és nektarinban 10 m, uborkában 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P264
  Használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - települési
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2024-05-28 11:24