Fluency Orange FP27008

Fluency Orange FP27008

Rendeltetés

 • Csávázási segédanyag

Hatóanyag összetétel

 • 250 g/kg Mica-ásvány és titán-dioxid kerevéke, 140 g/kg C.I. Pigment Orange 13, 10 g/kg Pigment Red 48:2

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/1825-1/2020
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2030-06-30
 • Tulajdonos Solvay Hungary Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Bayer Hungária Kft.
 • Készítmény gyártó Bayer CropScience S.A.S.
 • Formuláció
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 20 kg

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Igen

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-mondatok EUH 212
  Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P308 + P313
  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
  P405
  Elzárva tárolandó.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek légzésvédő (FFP3SL), légzésvédő félálarc (A1P3), védőkesztyű
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak légzésvédő (FFP3SL), légzésvédő félálarc (A1P3), védőkesztyű
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2022-07-14 13:02