Galera Super (Ikarus RO)

Galera Super (Ikarus RO)

Rendeltetés

 • Gyomirtó szer

Hatóanyag összetétel

 • 240 g/l klopiralid, 40 g/l aminopiralid, 80 g/l pikloram

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 04.2/1245-1/2017
 • Engedély típusa Párhuzamos engedély
 • Engedély érvényessége 2022. febr. 28.
 • Tulajdonos Nitrogénművek Vegyipari Zrt.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Nitrogénművek Zrt.
 • Készítmény gyártó Dow AgroSciences (FR)
 • Formuláció folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
 • Forgalmazási kategória II. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 1 l, 5 l

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >5000 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Mérsékelten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • R-mondatok R 52/53
  Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
 • S-mondatok S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 24/25
  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
  S 36/37/39
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 61
  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Ikarus
  A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A nem célnövények védelme a nem mezőgazdasági földterülettől 1 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
  SPo 2
  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek arcvédő, védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak arcvédő, védőkalap, védőkesztyű (3. védelmi osztályú), védőlábbeli, védőruha, védőszemüveg
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2021-03-25 11:29