Glialka Gél Max

Glialka Gél Max

Rendeltetés

 • Gyomirtó szer

Hatóanyag összetétel

 • 72 g/l glifozát

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 04.2/1100-1/2018.
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2020. aug. 1.
 • Tulajdonos Evergreen Garden Care Österreich GmbH
 • Türelmi idő kereskedőknek 2021. febr. 1.
 • Türelmi idő felhasználóknak 2022. febr. 1.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó AgChem Project Consulting Kft.
 • Készítmény gyártó Belcofill
 • Formuláció felhasználásra kész gél (GD)
 • Forgalmazási kategória II. kategória, III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 15 ml; 100 ml; 150 ml; 180 ml

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 2000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-mondatok EUH 208
  Allergiás reakciót válthat ki.
  EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2022-02-19 09:45