Grid 75 DF

Grid 75 DF

Rendeltetés

 • Gyomirtó szer

Hatóanyag összetétel

 • 25 % tifenszulfuron-metil, 50 % rimszulfuron

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 04.2/441-2/2011
 • Engedély típusa Származtatott engedély
 • Engedély érvényessége 2022. jan. 21.
 • Tulajdonos DuPont Magyarország Kft.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Corteva
 • Készítmény gyártó DuPont
 • Formuláció vízoldható granulátum (SG)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 60 g

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >5000 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • R-mondatok R 50/53
  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
 • S-mondatok S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 35
  Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Basis 75 DF
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 méter távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 1 méter távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • Védőfelszerelés előkészítőknek por elleni védőszemüveg, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak sav elleni védőszemüveg, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőruha
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2022-09-15 08:05