Gulliver 50 PX

Gulliver 50 PX

Rendeltetés

 • Gyomirtó szer (WG)

Hatóanyag összetétel

 • 500 g/kg azimszulfuron

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 04.2/4105-2/2016
 • Engedély típusa Alapengedély
 • Engedély érvényessége 2021. dec. 31.
 • Tulajdonos FMC-Agro Hungary Kft.
 • Türelmi idő kereskedőknek 2022. jún. 30.
 • Türelmi idő felhasználóknak 2023. jún. 30.

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó FMC-Agro Hungary Kft.
 • Készítmény gyártó FMC International Switzerland Sárl
 • Formuláció vízben diszpergálható granulátum (WG)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek 100 g

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) > 5000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 1
  A talaj védelme érdekében ezt, vagy ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
  SPe 2
  A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
  SPe 3 - Gulliver 50 PX
  A vízi szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági területen lévő felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!* A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, 50 %-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 10 m, 75 %-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m biztonsági övezet megtartása szükséges!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
  H400
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H410
  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • P-mondatok P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P391
  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P501 - veszélyes hulladék lerakó
  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű, védőruha
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak védőkesztyű