Harvista 1,3 SC - alma, körte

Rendeltetés

 • Növekedésszabályzó szer

Hatóanyag összetétel

 • 17,15 g/l 1-metil-ciklopropén

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6700/836-2/2023
 • Engedély típusa Szükséghelyzeti engedély
 • Engedély érvényessége 2023. júl. 1. – okt. 28.
 • Ügyfél Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB)
 • Tulajdonos

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó
 • Készítmény gyártó IsleChem
 • Formuláció vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Forgalmazási kategória I. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Nem
 • Kiszerelési egységek

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) >5000 mg/ttkg
 • Vízi veszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • S-mondatok SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • H-mondatok EUH 401
  Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • P-mondatok P102
  Gyermekektől elzárva tartandó
  P261
  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
  P270
  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P280
  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • Védőfelszerelés előkészítőknek szemvédő, védőkesztyű, védőruha
 • Védőfelszerelés kijuttatóknak szemvédő, védőkesztyű, védőruha
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2023-07-07 09:46