Hydroflow

Hydroflow

Rendeltetés

 • Gombaölő szer

Hatóanyag összetétel

 • 36 % rézhidroxid

Felhasználásra vonatkozó előírások

Engedélyokirat

 • Engedély száma 6300/3140-2/2020
 • Engedély típusa Származtatott engedély
 • Engedély érvényessége 2024. febr. 28.
 • Tulajdonos Nufarm GmbH & Co KG

Általános adatok

 • Magyarországi forgalmazó Farmmix Csoport
 • Készítmény gyártó Nufarm
 • Formuláció vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
 • Forgalmazási kategória III. kategória
 • Ökológiai gazdálkodásban engedélyezve Igen
 • Kiszerelési egységek 10 liter

Agrár-környezet gazdálkodásban engedélyezve

 • Nem

Veszélyességre, biztonságra vonatkozó előírások

 • A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon) 2000 mg/kg
 • Vízi veszélyesség Kifejezetten veszélyes
 • Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
 • Méhkímélő technológia Nem
 • R-mondatok R 20
  Belélegezve ártalmas
  R 36
  Szemizgató hatású
  R 50/53
  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
 • S-mondatok S 13
  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S 2
  Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S 20/21
  A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
  S 24/25
  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
  S 26
  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
  S 35
  Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
  S 39
  Szem-/arcvédőt kell viselni.
  S 46
  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
  S 57
  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
  SP 1
  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
  SPe 3 - Champion 2 Fl
  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 200 méter távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
Figyelem

Az oldalon szereplő adatok tájékoztató jellegűek!

Adatlap frissítve: 2021-02-12 09:48